Unikátní projekt encyklopedie hmyzu


Jepice

Jepice

Velikost těla je okolo 30 mm. Jepice nemohou skládat křídla podélně nad zadeček jak to dělají například mouchy, avšak jsou výbornými letci. Tělo je zakončeno dlouhými cerky. Larvy se žijí pod vodou. Dospělci žijí velmi krátce, od několika hodin po 2 týdny, záleží na teplotě okolního prostředí. Dospělci nepřijímají potravu. V Evropě žije okolo 200 druhů.