Unikátní projekt encyklopedie hmyzu


Roháč obecný

Roháč obecný

Roháč je nejmohutnější brouk ČR. Měří 25 až 75 mm. Barva samečků i samiček je černohnědá. Čelisti samečků jsou parohovitě prodloužené. Používá je však jen k zápasu o samičku. Samička je menší a nemá prodloužené čelisti. Roháči žijí v dubových oborách a lesích. Dnes jsou velmi vzácní. Patří mezi ohrožené druhy. Živí se mízou, která vytéká z poraněných míst stromů. Larvy se vyvíjí ve starých dubových pařezech. Larvy jsou bílé a jsou opatřeny silnými kusadly. Podobají se ponravám chrousta. Vývoj trvá několik let.